HipHop

Hiphop is ontstaan in de jaren zeventig in New York,meerbepaald in de wijk The Bronx die toen vooral bewoond werd door Afro-Amerikanen en Latino's. 

Bij het onstaan van deze muziekstroming was de samenleving een spiegel voorhouden één van de aspecten die de hiphoppers naar buiten wilden brengen. Zo gaf de muziek een stem aan bepaalde delen van de Amerikaanse minderheidsgroepen.

Hiphop werd zo een onderdeel van een emancipatiebeweging van de bewoners van de getto's en deze oorsprong drukt nog steeds zijn stempel op de hiphopcultuur in brede zin.

Breakdance en graffiti zijn die kunstvormen die de hiphop ondersteunen.

In onze balletschool zien we hiphop als een dansvorm waar breakdance een onderdeel van is.

Klassiek

Klassiek ballet is de oudste vorm van ballet.

Het ballet heeft zijn wortels in de Renaissance-hofschouwspelen van Italië maar werd verder ontwikkeld door het Franse ballet de cour, die bestond uit sociale dansen met muziek, toespraken, spektakel, decor, enzomeer, opgevoerd door de adel. Onder Lodewijk XIV ontwikkelde het zich meer als een afzonderlijke kunstvorm.


De 18de eeuw was een periode van enorme vorderingen in de technieken van het ballet en ook de periode waar ballet een serieuze dramatische kunstvorm werd samen met de Opera.


De 19de eeuw was een periode van grote sociale verandering die in het ballet weerspiegeld werd door een verschuiving weg van de aristrocratie die vroeger het ballet hadden overheerst.


Nieuwe technieken zoals de pointtechnieken werden toen ook geïntroduceerd.


Na 1850 nam de populariteit van klassiek ballet in de Westerse wereld sterk af, maar vooral in Denemarken en in Rusland bleef ballet groeien en bloeien.

Jazz

Jazz lijkt qua structuur op klassiek ballet maar is gebaseerd op populaire muziek zoals jazz, rock en hiphop.
 
 
De bewegingen en de muziek zijn jazzy – veel losser.
 
Ook wordt er gebruik gemaakt van elementen van de klassieke ballettechniek met isolatietechnieken van hoofd, schouder, elleboog, pols, hand, vingers, borstkas en bekken.
 
Het karakter van de jazzdans is eclectisch, wat wil zeggen dat het bewegingselementen uit andere danstechnieken en stijlen mengt.
 
 

Modern

De moderne dans grijpt terug op primitieve principes : het lichaam dient als expressie en communicatiemiddel. De emoties en psychologie van de twintigste-eeuwse mens zijn bepalend voor de moderne dans en voor de wijze waarop het spierstelsel getraind moet worden. 

Deze vorm van ballet ontstond in het begin van de 20ste eeuw toen men op zoek ging naar andere bewegingsvormen dan die van het klassieke ballet. Deze dansvorm is nog altijd sterk in beweging. De dansbenadering van Isodora Duncan, één van de pioniers van de moderne dans staat in zekere zin dichterbij de pantomime dan bij ballet. Dit heeft veel dansers en choreografen geïnspireerd in het zoeken naar nieuwe vormen van dans. In 1905 maakte Duncan haar debuut in Rusland, maar daar lokte ze veel discussie uit in de wereld van het ballet.

In de Verenigde Staten werd in 1915 de Dennisshawnsschool gesticht. De bakermat voor de Amerikaanse moderne dans.

Sinds de jaren dertig is de moderne dans ten volle tot ontwikkeling gekomen en sindsdien is het modern ballet een volwaardige discipline naar het klassiek ballet.

Bij ons dank deze danskunst haar bekendbheid bij het grote publiek vooral aan programma's als The Ultimate Dancebattle en So You Think You Can Dance.

Tapdans

Tapdans is een vorm van dans waarbij ritmische klanken  gemaakt worden door met de metalen plaatjes aan de schoenzolen op de grond te tikken. De danser doet daarmee aan een vorm van percussie.

Het tapdansen had zijn oorsprong in de jaren dertig van de 19e eeuw in de wijk Five Points in New York. Het tapdansen ontstond als een mengeling van Afrikaanse dans op drumritmes en Ierse, Schotse en Engelse step dances. De syncope uit de Afrikaanse muziek en de Ierse stijl van dansen had de meeste invloed. Vanuit het wedijveren tussen de verschillende immigrantengroepen ontstond de Amerikaanse stijl zoals we ze kennen vanuit Broadway.

Binnen onze balletschool onderscheiden we de strekkingen. We leggen ons zowel toe op de meer klassieke Ierse dans als op de Amerikaanse stijl.

De Ierse tapdans is populair geworden door show 'Riverdance'. Opvallend zijn de snelle beenbewegingen terwijl het bovenlichaam en de armen nagenoeg stil gehouden worden. Niet stijf, maar wel stil.